Tammo 80

Home / Weblog / Java / Reizen / Taalverhaspelingen

15 April 2007

Boek

Russisch boekjeIk kreeg van Brenda een boekje om het Cyrillische alfabet te leren. Het is een boekje uit 1979, en bevat nog wat socialistische trekjes. Hierbij een passage uit het boekje, met vertaling van Brenda (misschien kunnen sommige mensen het Cyrillisch niet lezen, op mijn computer werkt het wel, met Firefox):

разные слова.

Ребята, вы знаете, какие бывают слова? Слова бывают разные: веселые и грустные, маленькие и большие. Вот слово Вася. Оно небольшое. Ведь Ваше всего пять лет. Вырастет Вася. Вырастет и его имя. Васю станут называть—Василий. А потом—Василий Петрович. Есть еще вежливые слова: спасибо, пожалуйста, здравствуйте. Есть слова очень важные: октябренок, пионер, коммунист, партия,мир. Есть родные, дорогие слова: мама, товарищ, школа. Но самое важное, самое дорогое слово—Родина.

Verschillende woorden:

Kinderen, weten jullie wat voor woorden er allemaal zijn? Er zijn verschillende woorden: vrolijke en verdrietige, kleine en grote. Neem nu het woord Vasja. Het is klein. Vasja is immers nog maar vijf jaar oud. Maar Vasja zal groeien. En ook zijn naam zal groeien. Vasja zullen ze Vasili gaan noemen. Een daarna Vasili Petrovitsj. Ook zijn er beleefde woorden, zoals dankuwel, alstublieft en goedendag. Er zijn ook belangrijke woorden: Oktoberkind, Pionier, communist, de partij, en vrede. Ook zijn er eigen, dierbare woorden: mama, kameraad en school. Maar het allerbelangrijkste en allerdierbaarste woord is: Vaderland.

Een ander stukje:

Ленин.

Владимир Ильич Ленин отдал свол силы борьбе за счастье народа. Ленин создал Коммунистическую партию. Партия продолжает дело Ленина. Она ведет наш народ к светлой, счастливой жизни. Ленин всегда заботился о детях. Поэтому октябрат называют внучатами Ленина.

Lenin

Vladimir Iljitsj Lenin heeft zijn krachten gegeven aan de strijd voor het geluk van het volk. Lenin richtte de Communistische Partij op. De Partij zet de zaak van Lenin voort. Zij leidt ons volk naar een verlicht gelukkig leven. Lenin maakte zich altijd zorgen om kinderen. Daarom worden de Oktoberkindjes de kleinkinderen van Lenin genoemd.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment