Tammo 80

Home / Weblog / Java / Reizen / Taalverhaspelingen

4 December 2006

Ingezonden mededeling

Af en toe schrijf ik ook wel eens iets anders dan een weblogberichtje. Zoals een ingezonden mededeling aan het U-blad. (Van een proefschrift is het nog niet gekomen.) Ziehier mijn reactie op het artikel Ik ben een Binge-drinker, jij niet dan?:

In het artikel ‘Ik ben een binge-drinker, jij niet dan?’ uit Ublad 11 (23 november) wordt aan het eind een opsomming gegeven van bevindingen van het Trimbos instituut. Een van deze punten is: “Tien procent van de Nederlandse bevolking tussen de 16 en 69 jaar is een probleemdrinker; hiervan is 17 procent man, en 14 procent vrouw.”

Ik vraag me af wat het geslacht is van de overige 69 procent. En hoeveel de schrijver van het artikel op had.

Update: Ook Vincent heeft een reactie geschreven op dit artikel:

>Mijn complimenten voor het aansprekende en bij vlagen schokkende artikel over alcoholgebruik onder studenten (U11, 23 november). Vooral de statistiekjes van het Trimbos Instituut en alcoholinfo.nl spreken tot de verbeelding.

Jammer alleen dat het meest schokkende feit niet wat meer aandacht krijgt en slechts door een (eenvoudig) rekensommetje uit de NIGZ-gegevens is af te leiden: 2/3 van de studenten is man en slechts 1/3 vrouw! (Dit is de enige manier om op gemiddeld 16 glazen te komen, als mannen er 20 drinken en vrouwen 8).

Ik had gedacht dat de man/vrouw-verhouding onder studenten anno 2006 toch wel wat meer gelijkgetrokken zou zijn! Heeft u een verklaring voor deze opmerkelijke ongelijkheid? Misschien kunt u daar in een volgende aflevering van het onvolprezen Ublad een artikel aan wijden.

Vincent v.d. Noort

We nemen ons voor voortaan wekelijks op in het U-blad genoemde cijfers te reageren.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment