Tammo 80

Home / Weblog / Java / Reizen / Taalverhaspelingen

24 August 2009

Tammo Jans leven van de afgelopen maanden…

Wat voor spannends heeft u dan allemaal gemist uit het spannende leven van Jan/Tammo Jan/Tammo/TJ? Nou, best veel. Hij wilde het ook allemaal wel met de trouwe lezers delen, de drafts stonden zelfs al klaar, maar het leven als kersverse doctor met een baan en een aantal hobby’s is behoorlijk druk (het vorige berichtje heeft hij snel na z’n zangles getikt, nu is hij naar badminton). Even overwoog hij dit blog dan maar rustig te laten sterven, uit tijdgebrek en de steeds groter wordende achterstand. Maar dat vond ik wel erg jammer en dus heeft hij beterschap beloofd: na deze reanimatiepoging zal hij de blogpen zelf weer oppakken.

  • De Dom van UlmUlm: wat hij er precies gedaan heeft, weet ik eerlijk gezegd niet, maar de Universitaet Ulm vond een stukje van Jans proefschrift zo boeiend, dat hij in juni een weekje langs mocht komen om er over te vertellen en een paar computerjongens te helpen de boel te implementeren. Bijkomend voordeel was dat Ulm een aardig Zuid-Duits stadje is, met mooie heuvels om in te fietsen en een hoge Dom.
  • Optreden RAI: Pieremachochel trad op in de RAI, als afsluiting van een internationaal tandartsencongres. Dat was weer eens wat anders dan een avondje in een bejaardentehuis of een middagje in een winkelcentrum (ook altijd leuk overigens), met wachttijd achter de schermen, dansen op een podium, versterkte muziek en felle lampen. Net echt, zeg maar. De muzikanten hebben goed gespeeld en de dansers dansten bijna foutloos.
  • Hora finita et Arthuri: de UU is niet alleen een dr. Dijkema rijker, maar ook een dr. Van Dam! Arthur verdedigde z’n proefschrift (Go with the Flow) twee dagen na Jan, deed het prima en gaf daarna een leuk en gezellig feestje aan de gracht.
  • Xynix Opera: net als in 2007, 2006 en 2005 was Jan deze zomer ook weer vrijwilliger bij Xynix Opera, die dit jaar King Arthur van Purcell op Fort Rhijnauwen opvoerde. Hoewel geen briljante parkeerwacht (vraag zelf maar hoe dat zit), heeft hij er met plezier zes avonden gewerkt, omdat hij bijna elke avond mee mocht kijken. En het was na zes keer nog steeds mooi. Oordeelt zelf.
  • Lezend stelKreta: we wisten al twee jaar dat we gingen, we hadden ons er goed op voorbereid, Sari en Monique zouden het huis bewaken en nu was het dan zover! We gingen met de hele familie (mama, Peter, broers en aanhang) naar Damnoni op Kreta, om te vieren dat mama en Peter 12,5 jaar getrouwd waren. Het waren twee mooie weken, met als hoogtepunten: down hill mountainbiken (90% downhill), een bergwandeltocht (vertrek om 05h00…), opgravingen in Festos (van de diskos van) en het historisch ook boeiende Gortys, een autotocht door de bergen, een middagje varen en een ‘rustig’ banaantochtje. Daarnaast hebben we veel op het strand gelegen en gezwommen, veel gelezen en Jan heeft elke avond een raki achterover geslagen. De fotoserie daarvan is te bevragen bij zijn moeder. Het was steeds prachtig, zonnig weer en door een straffe meltemi was het prima uit te houden op het strand!

Zo. Weer bij. En dan heb ik nog niet eens verteld over onze recentste fietstocht naar Rinse en Mirianne, onze weegcertificaten uit Oudewater, ons bezoekje aan Grafhorst en Jans nieuwe baan. Maar dat vraagt u hem zelf maar.

Gastblogger

Vanochtend stond in de krant een artikel over spookblogs. De schrijver van dat artikel definieert dat als blogs die meer dan een week niet ge├╝pdatet zijn. Strikt genomen was mijn blog dus tot voor zeer kort overleden.

Er is natuurlijk een reden voor de lange inactiviteit, die ik al eens eerder genoemd heb: ik had het te druk met leuke dingen doen. Daardoor is de achterstand dubbel zo hard opgelopen: enerzijds schreef ik niet en anderzijds beleefde ik heel veel leuke dingen.

Nu dient zich een mooie oplossing aan: Brenda (professioneel schrijver) heeft voorgesteld om m’n blog te reanimeren! En ik ga snel even wat leuks doen.

17 July 2009

Bul

Latijn:

Rector et collegium studiosos ad summos honores promovendi Universitatis Ultraiectinae,

Lectoribus salutem!

Sapienti consilio a maioribus nostris institutum est, ut bonarum artium studiosi, anteaquam doctrinam suam ad communem vitae usum conferrent, laudabiliter peractis studiis academicis publicum peterent industriae et eruditionis testimonium et documentum.
Quamobrem cum Ornatissimus Tammo Jan Dijkema legibus academicis satisfecisset atque ad summos honores iam contenderet ipsius eruditioni debitos, Nos, quo causam honestissimam adiuvaremus, audivimus eum, cum dissertationem suam defenderet cui titulus: Adaptive tensor product wavelet methods for solving PDEs.

In quibus omnibus cum se talem praestitisset, ut Nobis doctrinam et diligentiam probaret, honorificum quod ei debetur virtutis testimonium tribuimus. Quapropter Nos, pro potestate Nobis concessa, eandem/eundem Doctorem sollemni more creavimus et renuntiavimus, et ei concessimus quidquid iuris et
honoris doctori legitime creato aut lege aut longa consuetudine tribui haberique solet. Cuius rei quo sit certior fides, diploma hoc publicum, manibus rectoris magnifici et promotoris subscriptum et maiore Universitatis sigillo confirmatum, ei tradendum curavimus.

Datum Ultraiecti die XXIX mensis VI A.D. MMIX

Engels:

The rector and deans of the faculties of the Utrecht University

Reader greetings!

It is instututed by the wise counsel of our great men that students of the goodly arts, before applying their learning to the general use of life, should by their completed academic studies commendably seek public endorsement and proof of their industry and erudition. Wherefore, inasmuch as illustrous Tammo Jan Dijkema has complied with the academic regulations and is now contending for the highest honours worthy of his erudition, and that we might assist a most honourable cause, we have heard him defending his dissertation entitled: Adaptive tensor product wavelet methods for solving PDEs.

Seeing that in all these things he has shown himself capable of demonstrating to us his knowledge and diligence, we have conferred on him an honourable and well deserved proof of his virtue. Whereof, by the authority vested in us, we have created and proclaimed him Doctor in solemn fashion and have conferred on him the authority and honour which a legitimately created Doctor is entitled to have and receive as of right and by long established custom. So that the proofs thereof may be the more certain and tangible, we have ordained that this public diploma be handed to him signed by the Rector Magnificus and the Promotor and certified by the Great Seal of the University.

Utrecht, on the 29th Day of the Month of June 2009

Poging tot Nederlandse vertaling (wordt nog aan gewerkt):

De voorzitter en de commissie voor promoties van de Universiteit Utrecht,

Geachte lezers,

Na wijs beraad is door de meerderheid van ons besloten, van de wetenschappelijke student, alvorens zijn thesis voor algemeen gebruik vrij te geven, nadat zijn academisch onderzoek prijzenswaardig voltooid is, van openbaar getuigenis en bewijs van zijn inspanning en zijn geleerdheid te verlangen.
Omdat de geachte Tammo Jan Dijkema aan de academische voorwaarden heeft voldaan en door zijn onderzoek de verplichtingen voor promotie heeft verricht, hebben wij, ter bevordering van de betamelijkheid, naar hem geluisterd, terwijl hij zijn dissertatie verdedigde met de titel:
Adaptive tensor product wavelet methods for the solution of PDEs.

Omdat hij zich hierin zodanig heeft betoond, dat hij ons zijn thesis en zijn zorgvuldigheid heeft aangetoond, hebben wij hem het eervol getuigschrift van zijn verdienste verleend dat hem toekomt. Daarom hebben wij, namens de staat aan ons gedelegeerd, hem tot gewoon Doctor benoemd en dit vastgelegd, en aan hem toegestaan al wat gebruikelijk is te mogen doen of hebben, aan recht en eer, door zijn rechtmatige benoeming tot Doctor, hetzij wettelijk hetzij uit traditie.
In vast vertrouwen over deze zaak, hebben wij ervoor gezorgd dit staatsdiploma, ondertekend door de Rector Magnificus en de promotor en gewaarmerkt door het grote zegel van de Universiteit, aan hem over te dragen.

6 July 2009

Rapalje

Inbraak 2

Na de inbraak vier maanden geleden dacht ik dat ik m’n beurt voor dit jaar wel gehad had. M’n computer was inmiddels al gejat. Kennelijk dachten de jongens die toen m’n ruit hadden ingegooid daar anders over, want zojuist hebben ze het weer gedaan. Dit keer zat ik echter thuis (ik ben immers inbetween jobs), en heb ze met een niet zo nette maar in ieder geval zeer luide vermaning weggejaagd.

De politie heeft ze gezocht in de stad, twee jochies op een kapotte scooter, de voorste met een bivakmuts en de achterste, die al half door het kapotte raam was gestapt, met een capuchon. Helaas hadden ze zich goed genoeg verstopt.

Update: We zijn, zo te zien, niet de enigen bij wie ze het hebben geprobeerd.

3 July 2009

Amuze

Alweer een Amuzevoorstelling! Het is al een paar weken geleden, maar toch het vermelden waard. Hoewel het verhaallijntje (hoewel van Shakespeare) dit keer iets minder boeiend was dan vorig jaar, maakte de locatie, de tuin van Slot Zuylen, alles goed! En ook het grandioze bugelspel was om over naar huis te schrijven. Hierbij.

29 June 2009

Hora est

Vanmiddag is het zover: na tien jaar aan de Universiteit Utrecht rond ik mijn promotie af met de verdediging van mijn proefschrift. De verdediging is openbaar, dus wie zin heeft kan om 14:30 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht langskomen.

12 June 2009

Klaar

Proefschriften

Dit is ‘m dan. Zo’n twee uur na ontvangst hadden m’n moeder en Peter de code in de stellingen al gekraakt, als eerste. De code luidde:

13-1 91-2 23-5 105-20 101-7 100-3 110-4 35-7 54-2 34-3 38-4 116-2 30-4 30-1 26-2 116-10 107-1 105-60 117-4 96-5 73-11 132-5 110-2 94-1 95-7 31-8 51-8 35-62 56-6 68-10 54-4 30-10 13-2 75-2 51-3 69-29 48-7 8-2 132-11 45-1 34-8 8-1 70-2 13-1 108-7 67-2 50-2 18-1 66-19 56-28 58-12 19-6 68-1 67-5

(En ze kwamen er ook achter dat hier een paar typefoutjes in staan…)

Oefenen voor Kreta

Oefenen voor Kreta

Binnenkort gaan we op vakantie naar Kreta (terwijl Hector en Fikkie op het huis passen natuurlijk). En het schijnt dat daar de zon schijnt. Daarom zijn we vorige week eens naar de zandverstuiving Soestduinen gefietst, de plaats die hier in de buurt het meest op strand lijkt. En volgens mijn hypermoderne fietscomputer was het ook dertig graden, dus de omstandigheden waren uitstekend om mijn strandhouding eens te oefenen. Ik moet zeggen dat het me vrij goed afging.

Verhuisd

Vanochtend is, in alle stilte, deze website verhuisd naar een nieuwe provider. De oude provider bood maar 50 Mb opslagruimte, wat met de MP3’tjes die ik nog wel eens maak niet genoeg is. Als er problemen zijn door de verhuizing hoor ik het graag.

2 June 2009

Vogelen

Een tijdje terug alweer heb ik met Dirk van Piermachochel een eindje gefietst door Waterland, het gebied ten noordoosten van Amsterdam. De tocht begon in Schellingwoude (van het liedje van Louis Davids), en voerde vervolgens via Durgerdam (van het liedje van Jeroen Zijlstra) naar een punt op de Uitdammerdijk, waar je mooi kunt kijken naar een vogeleiland.

Dirk is namelijk vogelaar, en ik mocht ook meekijken. Vanaf de Uitdammerdijk hadden we uitzicht op een eiland waarop minstens 500 meeuwen zaten, waarvan zo’n 40 zwartkopmeeuwen waren. Gewone meeuwen hebben ook een zwarte kop, maar de kop van zwartkopmeeuwen is net iets zwarter. Gelukkig had Dirk een telescoop bij zich.

Na een halfuurtje vogels kijken voerde de route verder via, nou ja, zie kaart. Voor de volledigheid de vogels die we gezien hebben: gele kwikstaart, lepelaar, krooneend, bruine kiekendief, fuut, aalscholver, blauwe reiger, knobbelzwaan, grauwe gans, brandgans, bergeend, krakeend, wilde eend, slobeend, tafeleend, kuifeend, torenvalk, fazant, meerkoet, scholekster, kievit, grutto, tureluur, kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, houtduif, turkse tortel, koekoek, gierzwaluw, boerenzwaluw, witte kwikstaart, winterkoning, merel, rietzanger, fitis, pimpelmees, koolmees, ekster, kauw, zwarte kraai, spreeuw, huismus, vink, putter, kneu, rietgors, halsbandparkiet, nijlgans, kluut, zwartkopmeeuw, kleine mantelmeeuw.

« Nieuwere berichtenOudere berichten »