ABC-hits

ABC-hits

Een ABC-hit is een drietal positieve gehele getallen a, b en c, met c=a+b en ggd(a,b)=1 waarvan het radicaal (het product van de priemfactoren) van a×b×c kleiner is dan c.

Een bekend vermoeden uit de getaltheorie zegt dat er maar "weinig" ABC-hits zijn (het zijn er wel oneindig veel, maar in zeker zin toch weinig). Je kunt je op www.rekenmeemetabc.nl opgeven om die hits (zij noemen het gewoon abc-drietallen) te zoeken - met een computerprogramma.

Hieronder kun je zelf proberen ABC-hits te vinden, door de getallen a en b in te vullen (c volgt dan natuurlijk vanzelf). Je kunt in de tekstvakjes de operatoren +, -, * en ^ gebruiken. Speel eerst hier eerst even mee, en laat dan je computer verder rekenen met rekenmeemetabc!

Om op weg te komen kun je vast inspiratie opdoen op de resultaten-pagina van het rekenmee-project. Of probeer het volgende truukje: a=1, b=9n-1, met n=1,2,3,…)

Input

a
b

Output

Factoren a
Factoren b
c=a+b
Factoren c
Radicaal
ABC-hit?
Kwaliteit

Kwaliteit ABC-drietallen

Ik heb een hekel aan bumperklevers, ik had er laatst weer een voor me zitten.